Kinder & -Jeugdseries


Niemand weet precies hoe het kwam, maar omdat de Magische Kring van Dertien Heksen niet goed had opgelet, ontstond er op negentien november van het jaar veertienhonderdenvier een eiland te veel in de Waddenzee: Hallumeroog.

De nakomelingen van de heksen moeten daardoor het eiland steeds tussen Texel en Rottumeroog verplaatsen en het bestaan geheimhouden.

Door tovenarij, het zogenaamde Web van Geheimheksigheid, zorgen ze ervoor dat vastelanders en ook bezoekers Hallumeroog snel weer vergeten.

Maar dan, totaal onverwacht, neemt de gemeenteraad van het vasteland een schokkend besluit over het eiland. Hallumeroog is blijkbaar ontdekt. De Dertien moet voor het eerst in zijn bestaan de openbaarheid zoeken. Of is er iets mis in eigen kring?

Wat de heksen betreft, die verschillen in niets van gewone mensen, behalve dan dat ze... Maar dat moet je zelf maar lezen.

(Het boek is voorzien van dertien fraaie tekeningen over de geschiedenis van het eiland door mijn dochter Danja Schaap. Hier een selectie van 6 afbeeldingen.)