Prehistorische Fantasy


 
     
     
Het Lied Van De Steen(Prehistorische fantasy)
ISBN: 90-290-5665-7
Uitgeverij Meulenhoff, 1998.>

(Deel 4), en slot, van een tetralogie waarvan elk deel afzonderlijk te lezen is, en waarbij de herinnering aan Iki, de heldin uit deel 1, OGEN VAN IVOOR, een eigen leven is gaan leiden, en ze is terechtgekomen als speelster in de mythologie van de steentijdmensen) HET LIED VAN DE STEEN opent duizend jaar na de avonturen in KINDEREN VAN DE AARDVROUW, als nijpende honger de leden van de Leeuwenstam van hun jachtgrond verdrijft. Om de kans op overleven te vergroten, wordt besloten in kleine, hechte groepen naar zuidelijker streken af te reizen. Een ware beproeving volgt, een zwerftocht vol hindernissen, ontberingen en stervensangst over onbekend grondgebied. Uit de wijze waarop de verschillende betrokkenen deze martelgang ondergaan, blijkt hun ware karakter. De een grijpt naar gewelddadige middelen, de ander toont moed en doorzettinmgsvermogen om zijn plaats in het leven te behouden. De doorzetters, zij die de ontzagwekkende natuur en hun medemens overleven, leren gaandeweg hun wereld kennen en hem al doende grootscheeps, dramatisch veranderen...