De Wolver


 
     
     
Titel:Zonen van Chaos
ISBN: 90-290-4734-8
Uitgeverij Meulenhoff, 1993

Ook voor de goden is er een tijd van komen en van gaan. In de wereld van de Delta, waar ooit het gezag van de almachtige Tempel van de Schrijn onverbiddelijk was, werd de macht van de goden door ambiies van de mensen ondermijnd en afgezwakt. De verboden god van de naos, Yaitrys, probeert wanhopig iets aan deze uitzichtloze situatie te veranderen. In een uitbarsting van goddelijke frustratie verwekt hij een zoon bij een mensenvrouw in de hoop dat deze jongeling, Vayar, zich om zijn lot zal bekommeren en de goden nieuw aanzien zal bezorgen. Maar alles verloopt anders dan Yaitrys zich had voorgesteld. Deels omdat er mensen zijn die een bepalende rol in het leven van Fayar opeisen, zoals zij die een belangrijk aandeel hebben in de vernietiging van wat er in de Delta aan beschaving is opgebouwd. Deels omdat Zij haar intrede in zijn leven doet: Kyra van Axt, de bevallige schoonheid die op zoek is naar haar verleden om met haar schuldgevoelens af te rekenen. En dan, ten slotte, zijn zij er nog, de Aia, rondtrekkende woestelingen en plunderaars, paardenmensen die meer om hun rijdier geven dan om zichzelf...