SF Romans & Adult Fantasy


   Titel: Ondeeds de Loutere
ISBN: 90-290-4491-8
Uitgeverij Meulenhoff, 1988. `Ondeeds' is het verhaal van de boetvaardige kluizenaar en monnik Ondeeds de Loutere, die vreselijk zijn best doet de hoogste toppen van zijn moeilijke professie te bereiken. Maar helaas, het vlees is zwak, de begeerte nog lang niet uitgeblust, en de sterfdag van zijn heilige valt wel erg vroeg na de winter. Als hij overmand door intense honger zijn soep kookt op Sinte Agnese's louteringsvlam valt hij uit de genade van zijn schutsheilige, de martelares van Valtherheerde. Alle geestelijke verheffing waarvoor hij zich jarenlang zo noest heeft ingespannen is gevloden, samen met de louteringsvlam, en hij raakt noodgedwongen in de macht van natuurgeesten, tegenpolen van het Goede, schijnt het... Al beweert De god Pan, de belangrijkste tegenpool, het tegendeel. Ondeeds heeft geen keus dan op reis te gaan om de doeleinden van de natuurgod te volbrengen, vooral omdat diens doel en dat van de kerk in deze speciale onderneming schijnen samen te vallen. Zal aan het einde van deze barre tocht door het geestelijk duister dan toch weer het Licht gloren? Ondeeds kan het alleen maar hopen. In ieder geval staat hem een spannende ontdekkingsreis te wachten vol gevaren en opwinding, onverwachte - en onverdiende? - roem, maar ook de aandacht van een bijzondere vrouw, van de kerkelijke leiders en van de duivel zelf. Een reis waaruit hij beslist wijzer omtrent zichzelf tevoorschijn zal komen. Hij hoeft slechts de streken van Pan en de rattencel van Sinte Agnese te overleven...