De Wolver


 
     
     
Titel:De Bruiden Van Tyobar
ISBN: 90-290-4454-3
Uitgeverij Meulenhoff, 1992 DE BRUIDEN VAN TYOBAR opent met de vlucht van Onitar, de koning zonder macht van Iztish, een archipel die bestaat uit vaste en wandelende eilanden, wadden, geulen, slikken en kwelders. In dit moeilijk toegankelijke gebied ontsnapt hij - ten einde lijf en leden te behouden - aan de bewaking van zijn gezelschap, onder wie zijn tovenares. Achtervolgd door de krijgsdienaren van de werkelijke heerser van Iztish, de grote Familar Haykan Jekka, die geen middel schuwt om de arme Onitar in handen te krijgen, caramboleert hij van eiland naar eiland, op zoek naar de enige bruid van Tyobar die hem redden kan. Maar welke barre tochten hij ook onderneemt, welke gruwelijke streken hij ook aandoet, overal komt hij te laat. De meeste gegadigden onder de bruiden van Tyobar blijken al geofferd te zijn aan de wrede zeegod, die zich bovendien als bijzonder wraaklustig manifesteert als hij zich zijn belangrijkstr offer ziet ontgaan. In zijn toorn teistert de god de archipel met de zwaarste stormen sinds mensenheugenis. Dat Onitar uiteindelijk in veiliger wateren zal belanden, staat vast. De enige vragen zijn: levend en wel? En wanneer?